Klub Okey

Tel. : 885 219 109

E-mail: klubok@wp.pl

OFERTA

W naszym lokalu w każdy piątek i sobotę organizujemy imprezy klubowe

...

WYDARZENIA

Zapoznaj się z najbliższymi imprezami w klubie

...

GALERIA

Znajdź siebie lub swoich znajomych ma zdjęciach z klubu

...

 logo

REGULAMIN KLUBU O'KEY
1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez klub O'Key
mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem klubu.
Wejście do lokalu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu
i bezwzględnego jego przestrzegania.
2. Uczestnicy imprez w klubie są zobowiązani zachowywać się w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do zaleceń pracowników
klubu i ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
3. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe. REGULAMIN KLUBU O'KEY
1. Osoby uczestniczące w imprezach organizowanych przez klub O'Key
mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem klubu.
Wejście do lokalu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu
i bezwzględnego jego przestrzegania.
2. Uczestnicy imprez w klubie są zobowiązani zachowywać się w sposób
nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób. Stosowania się do zaleceń pracowników
klubu i ochrony mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
3. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe.
4. Pracownik ochrony ma prawo przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób
w przypadku podejrzenia że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty wymienione
w pkt. 7 i pkt.8.
5. Prawo wstępu do lokalu mają osoby, które zakupiły bilet wstępu lub posiadają
zaproszenie wystawione przez właściciela klubu.
6. Do klubu mają wstęp jedynie osoby, które ukończyły 18 lat.
Pracownik ochrony ma prawo wylegitymować gościa w celu ustalenia jego tożsamości
i weryfikacji jego wieku.
7. Do lokalu nie zostaną wpuszczone osoby w odzieży sportowej oraz stroju nieodpowiednim do okoliczności,
nietrzeźwe oraz pod wpływem środków odurzających, osoby które wcześniej otrzymały zakaz wstępu,
zachowujące się agresywnie, osoby posiadające przedmioty określone w pkt. 7 i pkt.8.
8. Na teren lokalu zabrania się wnoszenia napojów alkoholowych i środków odurzających.
9. Zabrania się posiadania, wnoszenia materiałów wybuchowych oraz innych przedmiotów
i narzędzi, które mogą zagrażać bezpieczeństwu uczestników zabawy.
10. W przypadku zakwestionowania przedmiotów, przy wnoszeniu ich na teren imprezy
będą odbierane przez pracowników ochrony i przekazane uprawnionym organom.
11. Pracownicy ochrony mają prawo nie podać powodu, dla którego osoba nie została wpuszczona do lokalu.
12. Zabrania się wchodzenia w miejsca, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez, rzucaniu wszelkimi przedmiotami, akwizycji.
13. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie lokalu.
14. Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.
15. W przypadku wyrządzenia szkód materialnych w klubie, popełnienia wykroczenia, lub niestosownego zachowania się,
ochrona ma prawo ująć sprawcę i niezwłocznie przekazać Policji.
16. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu, nie stosujące się do poleceń
pracowników i zakłócające porządek publiczny będą wypraszane z lokalu.
kontakt: 885 219 109
W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu pracownicy ochrony
mają prawo użyć środków przymusu w celu zapewnienia bezpieczeństwa.
17. Osoby biorące udział w imprezie wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku
zarejestrowanego podczas imprezy przez nasz klub lub dla celów marketingowych.
Zgoda jest udzielana na czas nieoznaczony i bez ograniczeń terytorialnych.
Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie
w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, zdjęć, reportaży.
Klub czynny:
piątek od godz. 20:00 do 02:00
sobota od godz. 20:00 do 04:00
Klub Muzyczny O'KEY jest najstarszym klubem w Pszczynie.
To miejsce spotkań i dobrej zabawy ze znajomymi w każdy weekend.
W naszym klubie organizujemy koncerty, imprezy muzyczne i okolicznościowe.
Klub wyposażony jest w nowoczesne oświetlenie led i najlepsze nagłośnienie firmy VOID.
Na naszych gości czekają trzy sale z barem i duzy parkiet.
Posiadamy wykwalifikowaną obsługę barmańską.
Grają u nas najlepsi Dj-e.
W naszym lokalu w każdy piątek i sobotę organizujemy imprezy klubowe z DJ-em i zaproszonymi gośćmi.
Raz w miesiącu organizujemy Wieczór Kabaretowy.
Oferujemy Państwu rezerwację loży, klubu na imprezy okolicznościowe.
Organizujemy imprezy firmowe, spotkania,urodziny, wieczory panieńskie i kawalerskie.
Zapraszamy do współpracy razem stworzymy niezapomnianą imprezę.